กต.4 ตรวจราชการ สภ.พล จว.ขอนแก่น

21 ก.ค.65 กต.4 จต. ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.ธนพล ศรีโสภา จตร. นำการตรวจราชการโดย พล.ต.ต.วรัตม์ชัย ศรีรัตนวุฑฒิ รอง จตร.,พล.ต.ต.สันติ์นที ประยูรรัตน์ ผบก.กต.4 จต. พร้อมคณะ

กต.2 ตรวจราชการ สภ.บางคล้า จว.ฉะเชิงเทรา

21 ก.ค.65 เวลา 13.30 น.กต.2 จต.ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.ณพวัฒน์ อารยางกูร จตร. พล.ต.ต.ศักดิ์รพี เพรียวพานิช รอง จตร. นำการตรวจราชการโดย พล.ต.ต.ศารทูล ประดิษฐ์ ผบก.กต.2 จต. พร้อมคณะ

กต.1 ตรวจราชการ สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี

21 ก.ค.65เวลา 13.00 น. กต.1 จต. ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.ธนพล ศรีโสภา จตร. พล.ต.ต.ศักดิ์รพี เพรียวพานิช รอง จตร. นำการตรวจราชการโดยพล.ต.ต.ไพศาล พฤกษจำรูญ ผบก.กต.1 จต.

กต.6 จต. ตรวชราชการ สภ.เขาบางแกรก จว.อุทัยธานี

วันนี้ 11 ก.ค.65 เวลา ประมาณ 13.25 น.กต.6 นำการตรวจราชการโดย พล.ต.ท.มโนช ตันตระเธียร จตร. พล.ต.ต.วัชรินทร์ พูสิทธิ์ ผบก.กต.6 จต.