ประเพณีรดน้ำดำหัวขอพรผู้บังคับบัญชา เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2567

Post Views: 65 วันที่ 10 เม.ย.67 เวลาประมาณ 10.00 น. ข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานจเรตำรวจ ได้ร่วมก

การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ จต. สตส. บ.ตร. ประจำปี 2567

Post Views: 176           สำนักงานจเรตำรวจ ร่วมกับ สำนักงานตรวจสอบภายใน และกองบินตำรวจ จัดทำโครงการแ

พิธีเชิดชูเกียรติแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 และส่งมอบหน้าที่ จตร.(หน.จต.)

Post Views: 367 ประมวลภาพพิธีเชิดชูเกียรติแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 และส่งมอบหน้าที่ จเรตำ