พิธีมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดา ข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานจเรตำรวจ ประจำปี 2566

Post Views: 36 วันที่ 1 มีนาคม 2566 สำนักงานจเรตำรวจจัดพิธีพิธีบวงสรวงพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเ